Nederlandsche Ziekenhuisvervoer-Onderneming voorheen Dr,C.W.A. Essers

Prijs:38.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja