Maatschappij voor Scheepsverband

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1913
Soort: Pandbrief
Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

VF/EF

Coupons: ja