Nederlandsche Fabriek van Rijtuigen en Tramweg-Rijtuigen

Prijs:55.00EUR
Plaats:

Rijswijk

Jaar: 1883
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF-

Coupons: ja