Spoorwegmaatschappij Rotterdam - Munster

Prijs:32.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1876
Soort: Obligatie
Coupure: 236 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja