De Zeeuwsche Stoomboot-Maatschappij

Prijs:75.00EUR
Plaats:

Middelburg

Jaar: 1880
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee