Gemeente Beverwijk

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Beverwijk

Jaar: 1900
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit:

VF/EF

Coupons: nee