Staatsleening. Inschrijving Grootboek 2.5% Nationale Schuld

Prijs:55.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1828
Soort:

Gedane afschr

Coupure: 8000 hulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

nee