Gemeente Monster

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Monster

Jaar: 1902
Soort:

Obligatie

Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

nee