Arnhemsche Waterleiding Maatschappij

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1904
Soort:

Aandeel

Coupure: 125 Gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

nee