Nederlandsch Indische Hotelvereeniging

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Garoet

Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja