Handelsvereeniging B.H. Kerkhoff

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Medan

Jaar: 1925
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja