Exploitatie-Maatschappij Noembing (rubber)

Prijs:6.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1926
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja