Amsterdamsche Stuwadoors en Transport Onderneming.

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: UNC/EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium