Fonds t.b.v. onderofficieren enz.

Prijs:14.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1832
Soort: Obligatie
Coupure: 750 gulden
Kwalieit: EF/VF
Coupons: nee