Binnenlandsche Hypotheekbank

Prijs:65.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1865
Soort: Hypotheekbrief
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: F
Coupons: ja