Petroleum Royalty Maatschappij

Prijs:5.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1904
Soort: Inkomst-Obl.
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja