Perlak Petroleum Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1933
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja