Droogdok-Maatschappij Soerabaja

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 19..
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja