Koninklijke Hollandsche Lloyd

Prijs:3.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1925
Soort: Winstbewijs
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee