Menadosche Handelsvereeniging

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja