Metaalwarenfabriek "Banka"

Prijs:24.00EUR
Plaats: 's Hertogenbosch
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja