Zeilvereeniging "De Bergse Maas"

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Waalwijk

Jaar: 1970
Soort: Aandeel
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee