Schuurmaterialenfabriek 'Kristallo"

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 19..
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja