Exploitatie Maatschappij van Dag- en Weekbladen

Prijs:36.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1896
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee