Utrechtsche Taxi Automobiel Maatschappij

Prijs:22.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1917
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja