Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij

Prijs:28.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja