Ooster Stoomtram - Maatschappij

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 1884
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee