Kunstweg van Enschede naar Oldenzaal

ntk
Plaats: Enschede
Jaar: 1843
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/F
Coupons: ja