Nederlandsch Indische Droogdok Maatschappij

Prijs:45.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1880
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja