De Coóperatieve Zuivelfabriek te Middelstum

Prijs:14.00EUR
Plaats: Middelstum
Jaar: 1917
Soort:

Schuldbekentenis

Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: blanco