Nederlandsche Electriciteit Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1903
Soort: Aandeel
Coupure: 200 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja