De Twentsche Bank

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 19..
Soort: Montant
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

nee

Bijzonderheden: specium/Frans