De Onderlinge Chocoladefabriek de Nederlandsche. Banketbakkersvereeniging

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1904
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee