Nationale Werkelijke Rentegevende Schuld

Prijs:110.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1815
Soort: Obligatie
Coupure: 9300 gulden
Kwalieit:

VF/EF

Coupons:

nee