Zuid-Amerikaansche Oliefabrieken

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja