Antares. Algemeene Nederlandsche Maatschappij tot aankoop van Roerende en Onroerende Goederen en Schepen

Prijs:18.00EUR
Plaats: Wassenaar
Jaar: 1929
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja