Nederlandsch-Indische Rubber en Hevea Exploitatie Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja