Philips Gloeilampenfabrieken

Prijs:80.00EUR
Plaats: Eindhoven
Jaar: 1949
Soort: Obligatie
Coupure: 100 Dollar
Kwalieit: VF
Coupons: nee