Bouwvereeniging "Dantumadeel"

Prijs:65.00EUR
Plaats: Murmerwoude
Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 10 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja