Voor den Armen Stad Haarlem. NOG GELDIG !! coupons t/m 2033

verkocht
Plaats:

Haarlem

Jaar: 1805
Soort: Obligatie 2.5%
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja