Nederlandsche Veenverwerking Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1923
Soort: Aandeel
Coupure: 240 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja