's-Gravenhaagsche Grondmaatschappij "De Escamp"

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1930
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee