Rumeensche Petroleum-Maatschappij "Moldova"

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja