Jabo - Optiek

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1960
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee