Nederlandsche Bouw-Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1865
Soort: Aandeel
Coupure: 200 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee