Rijwielfabriek "de Locomotief"

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1952
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja