Nederlandsch Amerikaansche Land-Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1883
Soort: Opr. Aandeel
Coupure:
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja