Cultuur Maatschappij "Tjimonteh" (thee)

Prijs:8.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1925
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: ja