Plantage Direktie Roeloff Hageman, De Hoop/Nieuw Amsterdam

verkocht
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1770
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit: VF/F
Coupons:

nee

Bijzonderheden: 2 Bladen. Deze liggen los

Iets vlekkig/bruinig

Afm.37 cm bij 23cm