Nederlandsche Maatschappij tot indijking der Op-en Aanwassen in de Oosterschelde

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1854
Soort: Certificaat
Coupure: 120 gulden
Kwalieit: EF/VF
Coupons: nee

Bijzonderheden: Nederlandsche Ma. tot Indijking der Op-

en Aanwassende Ooster-Schelde